Obsługa prawna ecommerce zadbaj o zgodność z aktualnymi przepisami

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży e-commerce na każdym etapie prowadzenia biznesu. Na etapie projektowania działalności przygotujemy dla Państwa niezbędne regulaminy, polityki prywatności oraz teksty klauzul informacyjnych, jakie powinny być wykorzystywane na stronach internetowych. W toku prowadzenia biznesu zapewnimy wsparcie w negocjacjach umów. Pomożemy również rozwiązać bieżące problemy prawne, na które napotkają Państwo podczas prowadzenia działalności. Na każdym z etapów przeprowadzimy audyt prawny przedsiębiorstwa, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Zapewnimy zgodność biznesu z wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony konsumentów, prawa ochrony danych osobowych (w tym RODO), czy też ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

obsługa prawna sklepów internetowych

W ramach obsługi prawnej oferujemy  w szczególności:

  • przygotowywanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów konkursów i promocji.
  • przygotowywanie polityk bezpieczeństwa, rejestrów czynności/ kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, polityk prywatności oraz plików cookies, klauzul zgód i klauzul informacyjnych, jak również umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • audyt prawny e-sklepów i serwisów internetowych pod kątem wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności w zakresie zgodności z RODO).
  • przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących usług internetowych.
  • doradztwo w zakresie działań marketingowych, tj. w szczególności prawna ocena kampanii marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
  • przygotowywanie i analizowanie umów dotyczących własności intelektualnej.
    tj. w szczególności umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencyjnych.
  • wsparcie w bieżących problemach prawnych, takich jak rozpatrywanie reklamacji, analiza roszczeń konsumentów oraz kwestii związanych z możliwością odstąpienia od umowy z konsumentem, jak również wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na otrzymane przez Klienta pisma/ skargi.
obsługa prawna ecommerce

Szukasz czegość innego? Sprawdź ofertę badawczą dla sklepów internetowych

Zacznijmy współpracę już dziś!

Skontaktuj się z nami żeby omówić i wycenić swój projekt.